Další možnost přihlásit se do tanečních kurzů pro taneční páry - turnus na jaro 2017 (od 8.1.2017 do 26.2.2017)

https://docs.google.com/a/cervenokostelecko.cz/forms/d/e/1FAIpQLSdqGQBoT44wAqKAdWJJExLkU7UOxEgpCoOAj4Qpq89nJktKsg/viewform?c=0&w=1
Kurzy společenského tance pro dospělé pořádá Městské kulturní středisko v Červeném Kostelci.

Taneční kurz bude probíhat od neděle 8. ledna 2017 v Sokolovně v Červeném Kostelci a zahrnuje celkem 7 nedělních tanečních lekcí se začátkem v 17:00 hodin (mírně pokročilí) a 19:00 hodin (pokročilí), včetně společného závěrečného věnečku (neděle 26. února 2017).
Kategorie kurzů:
- Kurz společenského tance pro mírně pokročilé (zač. 17:00 hod.) - je vhodný pro absolventy kurzů pro dospělé, kteří absolvovali kurz pro začátečníky i absolventy kurzů pro mládež.
- Kurz společenského tance pro pokročilé (zač. 19:00 hod.) - je vhodný pro absolventy kurzů pro dospělé, kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé vícekrát. Budeme zdokonalovat klasické tance a zároveň se učit tance nové a to např. Rumbu, Sambu, Slowfox, Passo doble apod.

Termíny lekcí: 8.1.2017, 15.1.2017, 22.1.2017, 29.1.2017, 5.2.2017, 12.2.2017, 26.2.2017 (věneček)

Oba taneční kurzy povedou taneční mistři - manželé Poznarovi.
Upozornění: Kurzy budou otevřeny pouze při dostatečném počtu zájemců.

Kurzovné je stanoveno 1.200 Kč za taneční pár a platí se současně s přihlášením do kurzu (obdržíte potvrzení o zaplacení kurzovného). V případě nekonání kurzů společenského tance pro nedostatečný počet zájemců se kurzovné samozřejmě vrací v místě placení kurzovného. Na první lekci následně obdržíte průkazku tanečního páru.

Platbu kurzovného je možné provádět:
A - v hotovosti v Cestovním a informačním centru
B - bankovním převodem na účet 107-9780200257/0100 pod variabilním symbolem, kterým je číslo vašeho telefonu uvedené v on-line objednávce

Přihlášky a platby kurzovného se přijímají v Cestovním a informačním centru Červený Kostelec, Havlíčkova 654, 54941, Tel: 498 100 657, e-mail: info@cervenokostelecko.cz | www.cervenokostelecko.cz
Přihlášku on-line naleznete na www.123vstupenky.cz - nebo přímo ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Přihlášky do kurzů se přijímají od 1.12.2016